Vīzas

Vīzas uz Krieviju:

Nepieciešamie dokumenti:

  1. pase (jābūt derīgai ne mazāk kā 3 menēšus pēc vienkārtējas vīzas beigšanas un ne mazāk kā 6 mēnešus pēc daudzkārtējas vīzas beigšanas), pasē jābūt 2 brīvam lapam;
  2. 1 foto, izmērs 3x4
  3. medicīnas apdrošināšana uz bauciena laiku;
  4. Anketu dati.
  5. Vienkārtējas un daudzkārtējas komercvīzas bērniem līdz 16 gadu vecumam : papildus ir nepieciešama 1 vecāka Krievijas vīzas kopija, bērna dzimšanas apliecības kopija, kā arī tas pases lappuses kopija, kur bērns ir ierakstīts pasē.